CAN SAĞLIĞINIZI HAFİFE ALMAYIN

CAN SAĞLIĞINIZI HAFİFE ALMAYIN                 Günlük yaşamın her alanında tercih edilebilen yangın merdivenlerinin vazgeçilmez bir parçası olan yangın kapısı insanların can sağlığını koruyabilmek için üretilmektedir. Yangın kapılarının temel özellikleri arasında dayanıklılık ve güven gibi etmenler bulunmaktadır. İyi bir yangın kapısı yangın anında maruz kaldığı ısı nedeniyle herhangi bir zarar görmeden kitleyi doğru şekilde dışarıya ulaşabilmektedir. GünümüzdDEVAMI

YANGIN KAPILARI

YANGIN KAPILARI En eski toplumlardan günümüze kadar bütün dönemlerde yangın afetleri insanların korkulu rüyası olmuş birçok can ve mal kaybına neden olmuştur. Yangın; maddelerin ısı ve oksijenler alevlenmesi sonucu maddi ve manevi hasarlar oluşturan ortamdaki oksijenin azaltılması veya suyla temas ettirilmesi sonucu etkisiz hale gelebilen doğal afettir. Yangın ABC ve D olmak üzere büyüklüklerine ve cinslerine göre derecelere ayrılır. Yangının etkisiz hale getirilmesinde bu derecelerin saptanması ve ona göre önlem alınması oldukça öneDEVAMI

CAN SAĞLIĞINIZI HAFİFE ALMAYIN

CAN SAĞLIĞINIZI HAFİFE ALMAYIN                 Günlük yaşamın her alanında tercih edilebilen yangın merdivenlerinin vazgeçilmez bir parçası olan yangın kapısı insanların can sağlığını koruyabilmek için üretilmektedir. Yangın kapılarının temel özellikleri arasında dayanıklılık ve güven gibi etmenler bulunmaktadır. İyi bir yangın kapısı yangın anında maruz kaldığı ısı nedeniyle herhangi bir zarar görmeden kitleyi doğru şekilde dışarıya ulaşabilmektedir. GünümüzdDEVAMI

YANGIN TEDBİRİNİZİ ALMAK İÇİN FAZLA BEKLEMEYİN

YANGIN TEDBİRİNİZİ ALMAK İÇİN FAZLA BEKLEMEYİN             Yangın; tek bir kıvılcım ve tedbirsizlik nedeni ile bir anda ortaya çıkıp bulunduğumuz mevkiin ciddi hasarlara yol açması ve kimi zaman da hayatların kaybolması ile bilinen istem dışı oluşan kazalara denilmektedir.  Yangında hayatımızı kurtaracak birçok yardımcı ile bu gelen istemsiz kazaları önleyebiliriz. Bunun başında Yangın Kapısı gelmektedir.             Yangında canımızı kurtarmak için DEVAMI

KAPINIZ KAPALI DAHİ OLSA HER AN ACİL ÇIKIŞA AÇIKTIR

KAPINIZ KAPALI DAHİ OLSA HER AN ACİL ÇIKIŞA AÇIKTIR Yangınların çıkış sebeplerine baktığımızda pek çok kategoriye ayırabiliriz. Dikkatsizlik sonucu oluşan yangınlar tedbirsizlik sonucu oluşan yangınlar ve sabotaj sonucu ortaya çıkan yangınlar bunlardan sadece bir kaçıdır. Ev kazalarının çoğunda dikkatsizlik olduğu göze çarpmaktadır. Ev hanımlarının yoğun bir çalışma hayatı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de çocuklar işin içine girdiğinde ister istemez kazalar ortaya çıkabiliyor. Yangınlarda korunmak için geDEVAMI

YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNDE YANGIN KAPISININ ÖNEMİ

YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNDE YANGIN KAPISININ ÖNEMİ Yangın hepimizin hayatında kötü izler bırakan bir insani felakettir. İster büyük çaplı olsun ister küçük çaplı olsun büyük can ve mal kaybına neden olan yangın felaketlerine karşı devlet ve toplum olarak almamız gereken tedbirler mevcuttur. Yangının birçok çıkış sebebi olabilir. Önemli olan yangına karşı yerinde ve güvenli tedbirler alınmasıdır. Yangından korunma amacıyla öncelikle yeni inşa edilen yapılarda uygulanabilecek yangından korunma yönetmelikleriDEVAMI

YANGIN TEDBİRİNİZİ ALMAK İÇİN FAZLA BEKLEMEYİN

YANGIN TEDBİRİNİZİ ALMAK İÇİN FAZLA BEKLEMEYİN             Yangın; tek bir kıvılcım ve tedbirsizlik nedeni ile bir anda ortaya çıkıp bulunduğumuz mevkiin ciddi hasarlara yol açması ve kimi zaman da hayatların kaybolması ile bilinen istem dışı oluşan kazalara denilmektedir.  Yangında hayatımızı kurtaracak birçok yardımcı ile bu gelen istemsiz kazaları önleyebiliriz. Bunun başında Yangın Kapısı gelmektedir.             Yangında canımızı kurtarmak için DEVAMI

YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNDE YANGIN KAPISININ ÖNEMİ

YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNDE YANGIN KAPISININ ÖNEMİ Yangın hepimizin hayatında kötü izler bırakan bir insani felakettir. İster büyük çaplı olsun ister küçük çaplı olsun büyük can ve mal kaybına neden olan yangın felaketlerine karşı devlet ve toplum olarak almamız gereken tedbirler mevcuttur. Yangının birçok çıkış sebebi olabilir. Önemli olan yangına karşı yerinde ve güvenli tedbirler alınmasıdır. Yangından korunma amacıyla öncelikle yeni inşa edilen yapılarda uygulanabilecek yangından korunma yönetmelikleriDEVAMI

YANGIN TEDBİRİNİZİ ALMAK İÇİN FAZLA BEKLEMEYİN

YANGIN TEDBİRİNİZİ ALMAK İÇİN FAZLA BEKLEMEYİN             Yangın; tek bir kıvılcım ve tedbirsizlik nedeni ile bir anda ortaya çıkıp bulunduğumuz mevkiin ciddi hasarlara yol açması ve kimi zaman da hayatların kaybolması ile bilinen istem dışı oluşan kazalara denilmektedir.  Yangında hayatımızı kurtaracak birçok yardımcı ile bu gelen istemsiz kazaları önleyebiliriz. Bunun başında Yangın Kapısı gelmektedir.             Yangında canımızı kurtarmak için DEVAMI

YANGIN KAPILARININ ÖNEMLİ

YANGIN KAPILARININ ÖNEMLİ             Yangın insanların hayatını olumsuz etkileyen önlem alınmadığında veya önemsenmediğinde oldukça büyük riskler doğurabilen maddeniz ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu ortaya çıkan doğal afettir. Yangınlar konusunda gerekli önlemler alınmazsa insanlar bu konuda bilinçlendirilmezse ortaya çıktıkları yerlerde oldukça büyük maddi hasarlara sebebiyet vermesinden ziyade ortaya çıktıkları coğrafyadaki canlıların hayatını olumsuz yönde etkileyebiDEVAMI

YANGIN KAPILARININ ÖZELLİKLERİ

YANGIN KAPILARININ ÖZELLİKLERİ Yangın anında kullanılan kapıların bir takım özellikleri vardır. Bu özelliklerin başında yanmaz yapıda olmaları geliyor. Yangın kapılarının özellikleri konusunda belirlenen yangın kapısı yönetmeliğinde, kapıların kullanılacakları yere göre belirlenen standartlardan yararlanmak gerekiyor. Bu standartlar AB normlarına göre belirlenmiştir. Resmi kurumlarca belirlenen kurallara göre bütün binalarda kullanılmaları gerekmektedir. Yangın durumlarında ve ya diğer afet durumlarında kullanılmak üzere belirli güvenlik önlemDEVAMI

YANGIN KAPILARININ ÖNEMİ

YANGIN KAPILARININ ÖNEMİ Geçmişten günümüze baktığımız zaman insanoğlunun en çok doğal afetlerle mücadele ettiklerini görebilmemiz mümkündür. Doğal afetler sırasında meydana gelen can kayıplarını engelleyebilmek için çeşitli tedbirler alındığını ve insanların daha uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olmaları için çalıştıklarını görebilmekteyiz. Bu durum binalarda meydana gelen ve kısa bir süre içerisinde çok geniş bir alana yayılabilen yangınlar için de geçerlidir. Yangın anında canDEVAMI

Yangın Kapılarındaki Farklı Seçenekler

Yangın Kapılarındaki Farklı Seçenekler Doğal afetlere karşı gereken önlemi önceden almamız gerekir. Özellikle yangın bu konuda en sık karşılaşacağımız doğal afetlerdendir. Dolayısı ile yangına karşı alacağımız önlem için ayrıca dikkatli olmamızda fayda vardır. Yangın hiç beklenmedik bir anda ortaya çıktığı için anında orayı boşaltmak zor olabilir. Bu yüzden önceden hazırlıklı olmak ve çıkış kapılarını önceden ayarlamak çok daha sağlıklı olacaktır. Bu anlamda yangın kapıları bizim için çok öDEVAMI

Yangın Kapılarındaki Farklı Seçenekler

Yangın Kapılarındaki Farklı Seçenekler Doğal afetlere karşı gereken önlemi önceden almamız gerekir. Özellikle yangın bu konuda en sık karşılaşacağımız doğal afetlerdendir. Dolayısı ile yangına karşı alacağımız önlem için ayrıca dikkatli olmamızda fayda vardır. Yangın hiç beklenmedik bir anda ortaya çıktığı için anında orayı boşaltmak zor olabilir. Bu yüzden önceden hazırlıklı olmak ve çıkış kapılarını önceden ayarlamak çok daha sağlıklı olacaktır. Bu anlamda yangın kapıları bizim için çok öDEVAMI

YANGIN KAPILARI VE KULLANIM ALANLARI

YANGIN KAPILARI VE KULLANIM ALANLARI Doğal afetler hepimizin hayatını aniden olumsuz etkileyen durumlardır. Beklenmeyen durumlar karşısında İç İşleri Bakanlığı’ nın geliştirdiği çeşitli önlemler vardır. Bu konudaki gelişmeler her geçe gün artarken estetik açıdan da gelişmeler görebiliyoruz. Yangın kapıları konusunda piyasada birçok firma faaliyet göstermektedir. Yangın durumları için pasif bir önlem olan yangın kapısı en az yangın merdiveni kadar önemlidir. Paslanmaz malzemelerden yapılan ve montajlarında da özel bir profesyoneDEVAMI

Yangın Kapıları ve Kullanım Alanları

Yangın Kapıları ve Kullanım Alanları Yangın kapılarının kullanımına ülkemizde birçok kamu kuruluşunda, iş yerlerinde ve   yüksek katlı binalarda sıklıkla başvurulmaktadır. Bu kapıların kullanım alanlarındaki   başlıca görevi olası bir yangın tehlikesi esnasında insanlarını hayati açıdan güvenli   bir alana nakillerinin gerçekleşmesini sağlamak ve yangının daha büyük alanlara   sıçramasını engellemektir. Binalar yapımları sırasında deprem gibi durumlarda karşı   dayanıklı olmasının yanı sDEVAMI

YANGIN KAPILARI VE KULLANIM ALANLARI

YANGIN KAPILARI VE KULLANIM ALANLARI Doğal afetler hepimizin hayatını aniden olumsuz etkileyen durumlardır. Beklenmeyen durumlar karşısında İç İşleri Bakanlığı’ nın geliştirdiği çeşitli önlemler vardır. Bu konudaki gelişmeler her geçe gün artarken estetik açıdan da gelişmeler görebiliyoruz. Yangın kapıları konusunda piyasada birçok firma faaliyet göstermektedir. Yangın durumları için pasif bir önlem olan yangın kapısı en az yangın merdiveni kadar önemlidir. Paslanmaz malzemelerden yapılan ve montajlarında da özel bir profesyoneDEVAMI

YANGIN KAPILARI KULLANIM ÖNERİLERİ

YANGIN KAPILARI KULLANIM ÖNERİLERİ Yangın anında yönümüzü bulmamızı çıkışa daha çabuk ulaşmamızı sağlayan önlemler arasında en önemli araçlardan birisi yangın kapılarıdır. Yangın merdivenleri dumanın ve alevin yayılmasını engelleyen özellikte üretilir. Bu sayede yangın kapısına ulaşmak daha kolay olur. Yangın kapıları ise duman sızdırmayan, ısıdan etkilenmeyen yapıları sayesinde bizleri koruma altında tutar. Yangın için üretilen tedbir önlemleri arasında ilk sırada gelen yangın kapıları ve yangın merdivenleri i&ccedDEVAMI

YANGIN KAPILARI KULLANIM ÖNERİLERİ

YANGIN KAPILARI KULLANIM ÖNERİLERİ Yangın anında yönümüzü bulmamızı çıkışa daha çabuk ulaşmamızı sağlayan önlemler arasında en önemli araçlardan birisi yangın kapılarıdır. Yangın merdivenleri dumanın ve alevin yayılmasını engelleyen özellikte üretilir. Bu sayede yangın kapısına ulaşmak daha kolay olur. Yangın kapıları ise duman sızdırmayan, ısıdan etkilenmeyen yapıları sayesinde bizleri koruma altında tutar. Yangın için üretilen tedbir önlemleri arasında ilk sırada gelen yangın kapıları ve yangın merdivenleri i&ccedDEVAMI

YANGIN KAPILARI İÇİN YENİ TASARIMLAR

YANGIN KAPILARI İÇİN YENİ TASARIMLAR Yangın kapıları, yangın anında çıkışa daha hızlı ulaşmamız için geliştirilen özel kapılardır. Bu kapılar sayesinde alevlerin ve dumanın yayılması önleniyor. Bu sayede birçok insanın hayati güvenliği sağlanıyor. Yangın kapılarını her binada görebilirsiniz. Resmi kurumlarca kullanımı zorunlu olan güvenlik önlemlerindendir. Pasif güvenlik önlemlerinden olan bu kapılar, yönetmeliğe uygun olarak üretilmek zorundadır. Yangın anında herkes panik halinde olur. Panik halinde olunmasından dolayı da DEVAMI

YANGIN KAPILARI İÇİN YENİ TASARIMLAR

YANGIN KAPILARI İÇİN YENİ TASARIMLAR Yangın kapıları, yangın anında çıkışa daha hızlı ulaşmamız için geliştirilen özel kapılardır. Bu kapılar sayesinde alevlerin ve dumanın yayılması önleniyor. Bu sayede birçok insanın hayati güvenliği sağlanıyor. Yangın kapılarını her binada görebilirsiniz. Resmi kurumlarca kullanımı zorunlu olan güvenlik önlemlerindendir. Pasif güvenlik önlemlerinden olan bu kapılar, yönetmeliğe uygun olarak üretilmek zorundadır. Yangın anında herkes panik halinde olur. Panik halinde olunmasından dolayı da DEVAMI

Yangın Kapıları Hayat Kurtarıyor

Yangın Kapıları Hayat Kurtarıyor Konutlarımız ve iş yerlerimiz, hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz en önemli   yaşam alanlarımızdır. Bu nedenle hem kendimiz için, hem de sevdiklerimiz için   güvenli ve belli başlı tehdit unsurlarına karşı önlemler alınmış bir alanda yaşamak   hepimizin hayalidir. Ancak ev ve iş yerlerimizde kimi zaman yapılan ihmalkarlıklar,   kimi zaman görünmez kazanlar, kimi zaman ise teknik hatalar nedeniyle birtakım   tehlikelerle karşı karşıya geliriz. Bu tehdit unsurlarıDEVAMI

YANGIN KAPILARI FİYATLARI

YANGIN KAPILARI FİYATLARI Bulunduğumuz yerlerde her an yangın ya da diğer afet durumları ile karşılaşma riskimiz var. Bu riskler konusunda önlem almak için İç İşleri Bakanlığı çeşitli önlemler almakta ve uygulama zorunluluğu getirmektedir. Yangın kapısı konusunda birçok özel firma hizmet sunuyor. Yangın kapıları fiyatları için de piyasada değişken fiyatlar ile karşılaşabiliyoruz. Yangın durumlarında can güvenliğimizi sağlayan yangın kapıları, üretim kısmında özel malzemeler kullanılarak üretilmelidir. Malzeme olarak yanmaz ve çDEVAMI

Yangın Kapıları Fiyatları

Yangın Kapıları Fiyatları Yangın tehlikesi günümüzde oluşan şehir hayatının en büyük tehdit unsurlarının   başında gelmektedir. Her ne kadar özellikle son yıllarda yapılan bina inşaatlarında   bu konuya ayrıca bir önem gösterilse de bazı yanlış bilgiler ve hatalar halen büyük   facialara yol açmaktadır. Türkiye’de yasalar gereği kamu kuruluşlarının, iş yerlerinin   veya belli bir yükseklikteki binaların yangın tehditine karşı almaları gereken   önlemler bulunmaktadır. Bu önlemelDEVAMI

YANGIN KAPILARI FİYATLARI

YANGIN KAPILARI FİYATLARI Bulunduğumuz yerlerde her an yangın ya da diğer afet durumları ile karşılaşma riskimiz var. Bu riskler konusunda önlem almak için İç İşleri Bakanlığı çeşitli önlemler almakta ve uygulama zorunluluğu getirmektedir. Yangın kapısı konusunda birçok özel firma hizmet sunuyor. Yangın kapıları fiyatları için de piyasada değişken fiyatlar ile karşılaşabiliyoruz. Yangın durumlarında can güvenliğimizi sağlayan yangın kapıları, üretim kısmında özel malzemeler kullanılarak üretilmelidir. Malzeme olarak yanmaz ve çDEVAMI

YANGIN KAPILARI

YANGIN KAPILARI Yangın anında bizler için güvenli alanlar oluşturan ve güveli alana çıkmamızı sağlayan kapılara yangın kapıları denir. Yangın anında pasif bir koruma sağlayan bu kapılar alevlerin yayılmasını engelliyor. Duman sızdırmaz özellikte ve yanmaz yapıdadırlar. Sıcaktan etkilenmeyen yapıları sayesinde bizler için güvenilir alanlar oluşturuyorlar. Yangın kapısı yönetmeliğine uygun olarak yapılmaları gerekmektedir. Afet durumları için insanların bulunduğu her yerde güvenlik önlemleri vardır. Bu güvenlik önlemlerinden en çDEVAMI

Yangın Eğitimleri ve Yangın Kapılarının Önemi

Yangın Eğitimleri ve Yangın Kapılarının Önemi Yaşantı alanlarımızın güvenliği her daim bizler için öncelikli bir durumdadır.   Hem kendimiz için, hem de hayattaki en çok değer verdiğimiz insanlar için   huzuru ve güveni en üst düzeyde tutarız. Özellikle hayatımızın önemli bir kısmını   geçirdiğimiz evlerimizde aldığımız birçok güvenlik tedbirleri mevcuttur. Bunları   sırlamak gerekirse, hırsızlıklara karşı alınan güvenlik tedbirleri her zaman ilk sıraya   konmuştur.DEVAMI

UCUZ YANGIN KAPISI

UCUZ YANGIN KAPISI Yangın anında bizler için güvenlik sağlayan araçlardan birisi olan yangın kapları belirli standartlara göre yapılıyorlar. Bu standartlar nedeni ile fiyatlarda da çok fazla seçenek bulunamıyor. Ucuz yangın kapısı konusunda internet ortamında birçok kişinin arama yaptığına şahit oluyoruz. Ekonomik olarak temin edilmek istenen yangın kapılarının yönetmeliğe uygun olarak üretilmeleri çok önemlidir. Yangın kapısı yönetmeliğine göre kapılar belli malzemeler ile üretilmek zorundadır. Seçilen malzemelerin belli birDEVAMI

Tekli Yangın Kapısı Modelleri

Tekli Yangın Kapısı Modelleri Yeni yönetmelikler ile birlikte artık insanların sağlığı daha da güvence altına alınmıştır. Çünkü insanlar eski yasalarda çok iyi korunmuyordu. Daha doğrusu risk içerisinde oturuyorlardı. Özellikle doğal afetlere karşı alınan önlemler çok azdı. Fakat günümüzde yeni gelen yönetmelikler ile özellikle yangına karşı çok güzel önlemler alındı. Bu sayede sorunsuz bir şekilde insanlar bu doğal afetten etkilenmeden kurtulabiliyor. Yangın kapısı sayesinde hem eşyalarınızı hem de canınızDEVAMI

NEDEN YANGIN KAPISI

NEDEN YANGIN KAPISI Yangın anında yönümüzü daha rahat bulabilmemiz için bir takım önlemlere ihtiyacımız vardır. Bu önlemlerden en bilindik olanları da yangın merdiveni ve yangın kapısıdır. Yangın kapıları özellik olarak dumanı baskılayan ve alevlerin yayılmasını önleyen yapıya sahiptirler. Neden yangın kapısı sorusu için verilebilecek en iyi cevap yangının yayılmasını önlemek ve yönümüzü daha iyi bulabilmek için olabilir. Yangın konusunda birçok eğitim kurumu çeşitli güvenlik önlemleri geliştirmeye dDEVAMI

KATEGORİLER

0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.
0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.
0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.
0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.
0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.
0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.
0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.
0532 711 7423, Yangın Kapısı, Yangın Kapısı Fiyatları, Yangın Kapısı İmalatı, Ucuz Yangın Kapısı.

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ