BİNALARA YÖNELİK GENEL YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGIN KAPISI

BİNALARA YÖNELİK GENEL YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGIN KAPISI

Yangın büyük bir felakettir. Bu felaketlerde yaşadığımız kayıpları en az düzeye indirmek için gerekli yangın tedbirlerini almak ve aldırmak devletin görevidir. Devlet alınan bu tedbirleri denetlemekle yükümlüdür. Bir binanın projesi hazırlanırken projede yer alacak yangın ( tesisat, tahliye) projesi ilgili belediye ve ilgili ilçe itfaiye başkanlıklarından onay  alınmalıdır.

Belediyelerden ve itfaiyeden nasıl onay alınır?

Bina yangın projesi hazırlandıktan sonra ilgili itfaiye başkanlığına gönderilir. İlgili itfaiye başkanlığı; projenin binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe,  ve TMOBB yangından korunma yönergelerine uygun  olup olmadığına göre onay verir. İlgili belediye inşaat bölümü ise çizilen yangın projesinin binanın statiğine ve taşıdığı yüklerin binanın temeline olan  etkisini inceler. Bu incelemelerden sonra bina yangın projesi onaylanır. Onay almayan proje uygulansa dahi ruhsat alamaz. Yangın güvenliği kapsamında binada yer alan; yangın kapıları, yangın merdiveni, kaçış koridorları projede belirtildiği gibi uygulanır.

Yangın kapısı

Yangın kapısı, binalarda yangın anında binada bulunan insanların hızlı bir şekilde yangın alanından, alevlerden ve zehirli gazlardan uzaklaşmaları için tasarlanmış hayat kurtaran yangın tedbirleridir. Yangının diğer alanlara geçmesini engelleyen, insanların kolayca yangın alanından uzaklaşmasını sağlayan, minimum 60 dakika, maksimum 180 dakika ısıya ve dumana dayanım özelliği olan yangın kapıları hayat kurtardıkları için yangın güvenliği ile ilgili bütün yönetmelik, yönerge ve kanunlarda mecburi kılınmıştır.  Yangın kapısı, kullanılacağı  kurumun iç yönetmeliklerinde yer alan şartlara göre seçilir ve binaya uygulanır.

Yangın kapısı, estetik bir görünüme sahip olmadığı için estetik görünümler kazandırılmış türleri de kullanılmaktadır. Ancak bu kapılar normal kapılar gibi algılandığı için yangın anında kullanılmamakta ve kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle yangın kapısı yönetmeliklerde istenildiği gibi, fark edilebilir özellikleri ile uygulanmalıdır.

Ülkemizde meydana gelen yangınlar ve bu yangınlarda yaşanan can kayıpları istatistiklerine göre yangın kapısı olmayan binalarda meydana gelen yangınlar sonucu yaşanan can kayıpları çok yüksek iken, yangın kapısı bulunan binalarda yaşanan can kaybı sayısı çok azdır. Bu kayıplarda yangın anında solunan zehirli gazların insan vücudunu etkilesim sonucu oluşan kayıplardır. Bu nedenle yapılan çalışmayla yeni yapılan bütün binalara büyüklüklerine göre yangın kapısı zorunlu kılınmıştır.

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER